คุณลักษณะเด่นของชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet Boiler)

 1.คุณสมบัติและขนาดของชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)
 • ความโต : OD 6 - 8 ม.ม.
 • ความยาว : 15 - 30 ม.ม.
 • ค่าความชื้น : 10% - 10%
 • ปริมาณขี้เถ้า : ไม่เกิน 5%
 • ค่าความร้อน : ไม่ต่ำกว่า 4,000 kcal/kg.
 • เปอร์เซ็นต์ซิลเฟอร์ : ไม่เกิน 0.07%
 2.คุณลักษณะของ Pellet Boiler รุ่น VPB และ HPB
 • MD Pellet Boiler ถูกออกแบบให้ผลิตไอน้ำมีความแห้งสูงมากกว่า 96% จึงทำให้ไอน้ำที่นำไปใช้งานมีน้ำปะปนน้อยจึงมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง
 • MD Pellet Boiler ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งมีระบบและอุปกรณ์ต่างๆด้านความปลอดภัย เช่น Pressure Sensor Temperature control water level control และอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหม้อไอน้ำที่มีความปลอดภัยสูง
 • MD Pellet Boiler เป็นหม้อไอน้ำที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการป้อนเชื้อเพลิง การผสมอากาศ และระบบแจ้งเตือนการทำงานที่ผิดปกติ จึงเป็นหม้อไอน้ำที่ใข้งานง่ายแและปลอดภัย
 • MD Pellet Boiler ถูกออกแบบระบบการเผาไหม้แบบอัตโนมัติในการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ จึงทำให้สามารถใช้กับเม็ด Pellet ที่ทำมาจากชีวมวลทุกประเภท ทำให้ง่ายต่อการจัดหาเม็ดชีวมวล
 • MD Pellet Boiler ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกว่าหม้อไอน้ำชีวมวลประเภทอื่น จึงทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและมีระบบอัตโนมัติใช้งานง่าย ทำให้ผู้ควบคุมและผู้ดูแลหม้อไอน้ำสามารถใช้ทดแทนหม้อไอน้ำแบบเชื้อเพลิงก็าซและน้ำมันได้อย่างสะดวก
 • MD Pellet Boiler เป็นหม้อไอน้ำชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าแก๊ซและน้ำมัน 30% - 60 % จึงทำให้ต้นทุนด้านพลังงานไอน้ำถูกลงกว่าเดิมมาก
 • MD Pellet Boiler ถูกออกแบบระบบการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และด้วยคุณสมบัติที่ดีของเม็ด Pellet เองนั้น จึงทำให้ไม่เกิดมลภาวะ โดยมีปริมาณเขม่า, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ดาร์บอนไอออกไซด์จ่ำมากอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศของหม้อไอน้ำ GB13271
 3.ส่วนต่างๆ และอุปกรณ์มาตรฐาน
 • ชุด Boiler Body ใช้วัสดุและการเชื่อมประกอบมาตรฐาน ASME
 • ชุดหัวเผาและระบบจ่ายเม็ด Pellet
 • ตู้ไฟฟ้าคอนโทล
 • Steam Valve , Pressure gauges , Safety Valve
 • ปั้มแรงดัน
 • ระบบปล่องกรองฝุ่นไซโคลน
 • พัดลม
 • ระบบอุ่นน้ำก่อนเข้าหม้อไอน้ำ (Economizer)
 4. ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้ MD Pellet Boiler
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมยา
 • กระดาษ
 • โรงแรม
 • เครื่องนุ่งห่มและซักอบรีด
 • ยาง และพลาสติก
 • เคมี
 • โรงพยาบาล
Visitors: 63,607