ชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet boiler)

 

 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellets)    ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกยูคาลิปตัส หรือเศษไม้ ปีกไม้ที่ได้จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น ปลายไม้ ปีกไม้ยางพาราเป็นต้น และต้นไม้โตเร็ว เช่น ต้นตะกู ต้นกระถินยักษ์ นำมาผ่านกระบวนการย่อยและลดความชื้นแล้วนำมาอัดเป็นแท่งจากนั้นจึงนำไปลดอุณหภูมิ ก่อนจัดเก็บเข้าไซโล (Silo) โดยสามารถรักษาความชื้น (Moisture Content) อยู่ในระหว่าง 8 -15% ได้ค่าความร้อนสูง (High-Heating Value) เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หรือใช้ในเตาเผา (Stove) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)

  1. ค่าความร้อนสูง 4000 – 4500 Kcal/kg (AR basis) (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบชีวมวลที่นำมาผลิต)
  2. ค่าความชื้นต่ำ กว่า 10% (ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลโดยทั่วไปมีปัญหาเรื่องความชื้นสำหรับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้มไอน้ำ)
  3. ค่าความหน่าแน่นสูง 600-700 kg/m3 (ทำให้ขนส่งได้สะดวก)
  4. ปริมาณขี้เถ้าต่ำ 1-2%
  5. ซัลเฟอร์ ต่ำ 0.1-0.2% (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

ข้อดีของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูง (bulk density)ประมาณ 700-1100 กิโลกรัม/ลูกบากศ์เมตร

2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกัน ทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอ และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น

4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น (High Heating Value)

5. ค่าความชื้นต่ำ (น้อยกว่า10%) 

6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming) เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง (Carbon Offset) และทางโรงงานผู้ใช้เชื้อเพลิงยังสามารถมาตรขอ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ส่งออก

7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) เช่น น้ำมันดิบ (Fuel Oil) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซหุงต้ม (LPG) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด(Wood Pellet) 2-3 กิโลกรัม = น้ำมันเตา(Fuel Oil) 1 ลิตร
Visitors: 63,609